เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์

0-2119-0855-69, 08-9533-3553
poundconcrete_2006@yahoo.co.th

ข้อมูลธุรกิจ

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัทขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผู้ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับงานก่อสร้างอาคาร และรั้วคอนกรีต งานโยธา สร้าง สะพาน เขื่อน ตลิ่ง ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มเขื่อน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตท้องเรียบ พื้นสะพาน คานสะพาน เน้นความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ

ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วประเทศ ในคำว่า "ผลิตภัณฑ์เยี่ยม คุณภาพยอด" เป็นเวลากว่า 28 ปี พร้อมทีมงานวิศวกรที่ชำนาญงานคอยแนะนำให้คำปรึกษา รับออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูป ให้บริการดุจคู่ค้า ในราคายุติธรรม

สินค้าและบริการ

                                                             บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
กรุงเทพ นครปฐม ผู้ผลิต ขายส่ง เสาเข็มคุณภาพ มอก. 396-2524, มอก. 576-2531, และ มอก. 828-2531 ประกอบด้วย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มเขื่อนกันดิน Sheet Pile แผ่นพื้นคอนกรีต พื้นคอนกรีต พื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ Floor Plank แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบกลวง Hollow Core Slab พื้นสะพาน Box-Girder พื้นสะพาน Plank Girder คานสะพาน I-Girder คานสะพาน Multi beam คานคอนกรีตสะพานลอยคนข้าม

 • เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PCP (Prestressed Concrete Pile) เสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
 • เสาเข็มตัวแอล เสาเข็มตัว L (Longitudinal section)
 • เสารั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ประกอบกับ ผนังรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete Sheet Pile) และ ทับหลังรั้วคอนกรีต
 • เสาเข็มเขื่อนสำเร็จรูปกันดิน เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดคาดท้องคลอง เสาเข็มสมอ
 • เสารั้วคอนกรีต ผนังรั้วคอนกรีต เสาเข็มสเตย์ (Stay) ผนังกันดินสำเร็จรูป
 • แผ่นพื้นคอนกรีต POUND พื้นคอนกรีต พื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ POUND (Plank Slab, Floor Plank)
 • แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบกลวง (Hollow Core Slab) มาตรฐานอเมริกัน AASHTO LOADING H 20 - S 16 - 44
 • พื้นสะพาน PCP Box-Girder, พื้นสะพาน PCP Plank Girder มาตรฐานอเมริกัน AASHTO LOADING H 20 - S 16 - 44
 • คานสะพานคอนกรีต I-Girder คานสะพาน Multi beam
 • คานคอนกรีตสะพานลอยคนข้าม คานสะพานลอยคนเดินข้าม (Prestressed Concrete) ขนาดความยาวสแปน 20ม., 25ม., 30ม., 35ม., 40ม.

images   บริษัท มีวิศวกร รับออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูป พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ งานคอนกรีต การใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป และการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ โดยเฉพาะ

 • บริการจัดส่งเสาเข็มทั้งทางบกโดยรถบรรทุกเสาเข็ม และขนส่งเสาเข็มทางน้ำ โดยเรือลากจูงโป๊ะ
 • รับเหมา รับจ้าง ตอกเสาเข็ม บริการปั้นจั่นตอกเสาเข็ม รถตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มบนนั่งร้าน และตอกเสาเข็มตลิ่ง ตอกเสาเข็มทางน้ำโดยโป๊ะตอกเสาเข็ม และบริการติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด เรามีวิศวกรแนะนำและให้บริการ สเป็คงานหน่วยงานราชการทั่วประเทศ

 

เบอร์โทร ปอนด์ คอนกรีต       

   0-2119-0855-69, 08-9533-3553 

 

ที่อยู่ออฟฟิคปอนด์
บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
ออฟฟิค ตั้งอยู่ที่
56 ซอยทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก 30 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม 10170

แคตตาล็อกออนไลน์

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - คอนกรีตอัดแรง

  คอนกรีตอัดแรง

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - เสารั้วปูนคอนกรีต

  เสารั้วปูนคอนกรีต

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - แผ่นคอนกรีตกันดิน

  แผ่นคอนกรีตกันดิน

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - พื้นคานสะพานคอนกรีต

  พื้นคานสะพานคอนกรีต

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - คานสะพานคอนกรีตอัดแรง

  คานสะพานคอนกรีตอัดแรง

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - โรงงานผลิตเสาเข็ม

  โรงงานผลิตเสาเข็ม

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - ปั้นจั้นตอกเสาเข็ม

  ปั้นจั้นตอกเสาเข็ม

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - เสาเข็มตัวไอ

  เสาเข็มตัวไอ

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

  แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - ตอกเสาคอนกรีตในน้ำ

  ตอกเสาคอนกรีตในน้ำ

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - ก่อสร้างเขื่อนกันดิน

  ก่อสร้างเขื่อนกันดิน

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - รถบรรทุกเสาเข็ม

  รถบรรทุกเสาเข็ม

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - ติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต

  ติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - โรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรง

  โรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรง

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - รับเหมาตอกเสาเข็มเขื่อน

  รับเหมาตอกเสาเข็มเขื่อน

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีต

  รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีต

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - ปั้นจั่นโป๊ะตอกเสาเข็ม

  ปั้นจั่นโป๊ะตอกเสาเข็ม

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - ตอกเสาเข็มทางน้ำ

  ตอกเสาเข็มทางน้ำ

 • เสาเข็มคอนกรีต ปอนด์ - รับจ้างตอกเสาเข็มในน้ำ

  รับจ้างตอกเสาเข็มในน้ำ

 • คอนกรีตอัดแรง

  บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรง ได้มาตรฐาน มอก. 396-2524, มอก. 576-2531, และ มอก. 828-2531 ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม, พื้นสำเร็จรูป (คอนกรีตเสริมเหล็กและอัดแรง)

 • เสารั้วปูนคอนกรีต

  รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง เสารั้วปูนคอนกรีต เสารั้วปูน เสาไฟฟ้า โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ อาทิ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ นครปฐม ศาลายา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม     &nb...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, การตอกเสาเข็ม, ผู้รับเหมาคอนกรีต

 • แผ่นคอนกรีตกันดิน

  บริการออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง แผ่นคอนกรีตกันดิน เสารั้วปูนคอนกรีตเสารั้วปูน เสาไฟฟ้า โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, การตอกเสาเข็ม, คอนกรีตผสมเสร็จ

 • พื้นคานสะพานคอนกรีต

  โรงงานผลิตพื้นคานสะพานคอนกรีต จำหน่าย รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างติดตั้งติดตั้ง โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ อาทิ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ นครปฐม ศาลายา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 0-2119-0855-69,08-9533-3553

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผู้รับเหมาคอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ

 • คานสะพานคอนกรีตอัดแรง

  บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง คานสะพานคอนกรีตอัดแรง คานสะพานคอนกรีต โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดย บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมู...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 • โรงงานผลิตเสาเข็ม

  โรงงานผลิตเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำหน่าย ขายส่ง พร้อมบริการรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง เสารั้วปูนคอนกรีตเสารั้วปูน เสาไฟฟ้า รับตอกเสาเข็ม โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดย บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประ...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ, ผู้รับเหมาคอนกรีต

 • ปั้นจั้นตอกเสาเข็ม

  โรงงานผลิตเสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำหน่าย ขายส่ง มีบริการรับเหมาก่อสร้าง รับตอกเสาเข็ม ปั้นจั้นตอกเสาเข็ม โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน ให้บริการในย่านพระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม   ​ 0-2119-0855-69,08-9533-3553

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม, การตอกเสาเข็ม

 • เสาเข็มตัวไอ

  โรงงานผลิต จำหน่าย ขายส่ง เสาเข็ม เสาเข็มตัวไอ เสาเข็มสี่เหลี่ยนตัน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 0-2119-0855-69,08-9533-3553

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, อุปกรณ์สำหรับ ผู้รับเหมาตอกเสาเข็ม, เสาเข็ม

 • แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

  รับเหมาก่อสร้างเขื่อน สร้างสะพานลอย พร้อมเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป    ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม​   0-21...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, พื้นสำเร็จรูป (คอนกรีตเสริมเหล็กและอัดแรง), ผู้รับเหมาคอนกรีต

 • เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

  โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มตัวไอ พร้อมบริการขนส่งงเสาเข็ม ทางบก ทางน้ำ โดย บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม   0-2119-0...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, การตอกเสาเข็ม, เสาเข็ม

 • ตอกเสาคอนกรีตในน้ำ

  ผู้รับเหมารับตอกเสาเข็ม ตอกเสาคอนกรีตในน้ำ ตอกเสาเข็มทางน้ำ    โดย บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม   ​ 0-2119-0855-69,08-9533-...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, การตอกเสาเข็ม, ผู้รับเหมาคอนกรีต

 • ก่อสร้างเขื่อนกันดิน

  รับงานก่อสร้างเขื่อนกันดิน เสาเข็มกันดิน กำแพงกันดิน โดยเราเป็นโรงงานผลิตคออนกรีตอัดแรงรายใหญ่ในย่าน นครปฐม ทวีวัฒนา 0-2119-0855-69,08-9533-3553

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผู้รับเหมาคอนกรีต, รั้วคอนกรีต

 • รถบรรทุกเสาเข็ม

  โรงงานผลิตเสาเข็ม พร้อมบริการขนส่งเสาเข็ม โดยรถบรรทุกเสาเข็ม รถขนเสาเข็ม เรือโป๊ะ   โดย บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 0-2119-0855-69,08-9533-3...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผู้รับเหมาคอนกรีต, ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม

 • ติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต

  โรงงานผลิตคอนกรีต จำหน่าย พร้อมรับงานก่อสร้าง ติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป โดย บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 0-2119-0855-69,08-9533-3553...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม, ผู้รับเหมาคอนกรีต

 • โรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรง

  โรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรง ผลิตคอนกรีตอัดแรง ผลิตคอนกรีต พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมบริการขนส่ง และรับเหมาก่อสร้างครบวงจร   โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, การตอกเสาเข็ม, ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม

 • รับเหมาตอกเสาเข็มเขื่อน

  รับเหมาตอกเสาเข็มเขื่อน เสาเข็มเขื่อน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ พระประแดง สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆครอบคลุมทุกพื้นที่ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม                      ...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, ผู้รับเหมาคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก

 • รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีต

  บริษัทผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป จำหน่ายคอนกรีตอัดแรง รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีต ติดตั้งงานคอนกรีต รับตอกเสาเข็มทางบก  ปั้นจั่นโป๊ะตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มทางน้ำ รับจ้างตอกเสาเข็มในน้ํา ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพล...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, คอนกรีตผสมเสร็จ, ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม

 • ปั้นจั่นโป๊ะตอกเสาเข็ม

  บริษัทผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป จำหน่ายคอนกรีตอัดแรง รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีตติดตั้งงานคอนกรีต รับตอกเสาเข็มทางบก ปั้นจั่นโป๊ะตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มทางน้ำ รับจ้างตอกเสาเข็มในน้ํา ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปา...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 • ตอกเสาเข็มทางน้ำ

  บริษัทผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป จำหน่ายคอนกรีตอัดแรง รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีต ติดตั้งงานคอนกรีต รับตอกเสาเข็มทางบก ปั้นจั่นโป๊ะตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มทางน้ำ รับจ้างตอกเสาเข็มในน้ํา ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, เครนและปั้นจั่น, ผู้รับเหมาตอกและเจาะเสาเข็ม

 • รับจ้างตอกเสาเข็มในน้ำ

  บริษัทผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป จำหน่ายคอนกรีตอัดแรง รับเหมาก่อสร้างงานคอนกรีต ติดตั้งงานคอนกรีต รับตอกเสาเข็มทางบก ปั้นจั่นโป๊ะตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มทางน้ำ รับจ้างตอกเสาเข็มในน้ำ ส่งมอบงานตรงเวลา ไม่ทิ้งงาน โดยบริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ให้บริการ ในย่าน ทวีวัฒนา ภาษีเจริญ กรุงเทพ ศาลายานครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร บางพลี บางปลา บางปู ปากน้ำ ...

  หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ที่อยู่

บริษัท ปอนด์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

ที่อยู่
56 ซอยทวีวัฒนา ถนนกาญจนาภิเษก 30 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

พิกัด

13.769019,100.347628